Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Ngày Hội Tuyển Dụng Blockchain Talent Day 2018

 • Hồ Chí Minh
 • Từ ngày 05-08-2018 đến ngày 05-08-2018
 • Ngày Hội Tuyển Dụng Blockchain Talent Day 2018

  Bạn có đang tìm việc hay không?

  Ngành công nghiệp blockchain đã bùng nổ và tăng 5,6 tỷ USD vào năm 2017 với 435 dự án thành công.

  Bây giờ chính là cơ hội của bạn để tham gia vào một trong những ngành công nghiệp thú vị hàng đầu này, cũng như phát triển hết tiềm năng của bản thân. Hãy tham gia với chúng tôi tại ngày hội Blockchain Talent, bạn sẽ có cơi hội gặp gỡ những dự án nổi tiếng trên thế giới đang tìm kiếm những người giống như bạn.

  Với các vị trí bên dưới:

  --

  Are you looking for a job?

  The blockchain industry exploded onto the scene in 2017, raising US$5.6 billion with 435 successful projects.

  Now is your opportunity to join one of the most exciting industries and develop your full potential. Come join us for Blockchain Talent Day where you will meet world-famous projects looking for someone just like you.

  Jobs on offer:

  • Product marketing (Blockchain)
  • Blockchain developer
  • Web developer (ReactJS)
  • Mobile developer (Android/iOS)
  • Graphic designer
  • Community manager
  • Marketing executive
  • Full stack engineer
  • Blockchain communications specialist
  • Frontend engineer (React, Web3, Blockchain)
  • Smart contract developer
  • Blockchain engineer
  • DevOps engineer ()
  • Blockchain web dev (AngularJS, ReactJS)
  • IT engineer (Golang, NodeJS, Blockchain)
  • Blockchain backend dev (Golang, .NET)
  • C/C++ blockchain developer
  • Frontend (blockchain, JavaScript, ReactJS)
  • Product manager
  • Senior QC blockchain engineer (tester)
  • Backend blockchain dev (Node/Pythin/Go)
  • More...

  Thông tin chi tiết và liên hệ