Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Khóa đào tạo VIBE - 2018 - tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

 • Hà Nội
 • Từ ngày 02-08-2018 đến ngày 11-08-2018
 • Khóa đào tạo VIBE - 2018 - tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

  Địa điểm: Phòng 901, Tòa nhà điều hành,  Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy

  A. LỊCH HỌC

   Từ ngày 02 đến ngày 11 tháng 08 năm 2018 (Cả ngày: 2,3,4,11/08, Nửa ngày: 6,7,8,9,10/08)

  - Định hướng đào tạo theo 3 giai đoạn:

  + Giai đoạn 1: Nhà giáo dục sáng tạo “Nhìn nhận với con mắt mới mẻ”

  + Giai đoạn 2: Nhà giáo dục tinh thần khởi nghiệp “Người thắp lửa”

  + Giai đoạn 3: Nhà giáo dục lãnh đạo “Định hình tương lai”

  Kinh phí: Được hỗ trợ 100% bao gồm: học phí, tài liệu, tiệc trà giữa giờ

   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

  - Hoạt động khảo sát thực tế tại 01 mô hình khởi nghiệp điển hình tại Việt Nam

  - Hoạt động thực tế tại Ai-len: 01 tuần trong tháng 06/2018

    Kinh phí: được hỗ trợ 100% kinh phí gồm: học phí, vé máy bay, bảo hiểm, visa, 

  khách sạn, phương tiện đi lại tại Ailen.
   

  B. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

   

  GIỚI THIỆU

  Đại học Quốc Gia Hà Nội phối hợp với Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin, Ailen tổ chức Chương trình “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (tư duy hướng đến hiệu quả) nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên” (Building capacity of academic staff members and senior leaders at Vietnam National University, Hanoi by entrepreneurial approach to foster 21st century skills and attributes in students).

  Chương trình được triển khai nhằm tăng cường năng lực, trang bị kỹ năng và thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý của ĐHQGHN. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng và không thể thiếu trong hành trình vượt qua những thách thức và vận dụng những cơ hội để thành công trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, đối tượng tham gia chương trình là các cán bộ giảng dạy và quản lý tại ĐHQGHN - những người có ảnh hưởng quan trọng và có khả năng truyền cảm hứng cho sinh viên, ươm tạo và lan tỏa tư duy đổi mới, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong hoạt động giảng dạy và đào tạo tại ĐHQGHN.