Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Giải kiến trúc xanh Spec Go Green 2018

 • Toàn quốc
 • Từ ngày 01-10-2018 đến ngày 30-11-2018
 • Giải kiến trúc xanh Spec Go Green 2018

  Giải kiến trúc xanh Spec Go Green là cuộc thi thiết kế dành cho các kiến trúc sư, sinh viên đang theo học kiến trúc sư được tổ chức hàng năm từ 2014.

  Cuộc thi nhằm khích lệ các kiến trúc sư trẻ và sinh viên kiến trúc các nước khu vực châu á không ngừng sáng tạo ra những công trình kiến trúc xanh và có đóng góp tích cực cho xã hội, thể hiện trách nhiệm với môi trường và phát triển bền vững.

  Đối tượng tham gia giải

  -   Kiến trúc sư, nhóm kiến trúc sư trẻ các nước châu á

  -   Tuổi dưới 40 tuổi

  -   Sinh viên kiến trúc, nhóm sinh viên không quá 3 người đang học tập tại các trường đào tạo kiến trúc sư trong các nước khu vực châu á.

  Các hạng mục tham dự giải

  -   Các công trình kiến trúc xanh

  • Là công trình kiến trúc các loại do kiến trúc sư trẻ thiết kế đã được xây dựng, hoặc thiết kế đã được phê duyệt.
  • Là đồ án kiến trúc các loại do sinh viên thiết kế, đề xuất cho địa điểm cụ thể.

  -   Các công trình, dự án có đóng góp tích cực cho xã hội:

  • Nhà cho vùng thiên tai (bão lũ, ngập lụt, động đất)
  • Nhà cho người nghèo, nhà phục vụ cộng đồng dân cư nông thôn…
  • Là những công trình đã xây dựng, hoặc dự án thiết kế, hoặc ý tưởng đề xuất của kiến trúc sư trẻ, sinh viên kiến trúc.

  Tiêu chí căn cứ đánh giá

  -   Tiêu chí kiến trúc xanh – bền vững

  -   Tiêu chí thiết kế: Sự sáng tạo về hình khối, công năng, công nghệ.

  Cơ cấu giải thưởng

  -   Giải thưởng dành cho sinh viên kiến trúc:

  • 01 giải nhất: trị giá 4.000 USD.
  • 01 giải nhì: trị giá 2.000 USD.
  • 01 giải ba: trị giá 1.500 USD.
  • 02 giải “top 5”: 1.000 USD/ giải
  • 05 giải “top 10”: 500 USD/ giải

  -   Giải thưởng dành cho kiến trúc sư trẻ:

  • 01 giải nhất: 10.000 USD.
  • 01 giải nhì: trị giá 5.000 USD.
  • 01 giải ba: trị giá 3.000 USD.
  • 02 giải “top 5”: 2.000 USD/ giải
  • 05 giải “top 10”: 1.000 USD/ giải

  -   Giải thưởng dành cho các đồ án, công trình, dự án có đóng góp tích cực cho xã hội và các tiêu chí khác của hội đồng chấm giải:

  • 02 giải: 1.500 USD/ giải
  • 02 giải: 1.000 USD/ giải

  Yêu cầu về hồ sơ dự thi

  -   Đối với kiến trúc sư trẻ:

  • Công trình dự thi thể hiện trên 01 bản A0 trình bày (theo chiều đứng) nội dung thiết kế
  • Ghi đầy đủ tên công trình, địa điểm xây dựng, năm thiết kế cùng lời thuyết minh không quá 500 từ tiếng anh hoặc tiếng việt (trừ các ghi chú và chú thích). Đối với sinh viên thì chỉ ghi nội dung công trình kèm thuyết minh.
  • Trình bày khuyết danh, mã số tự chọn và ghi vào phía trên bên phải mỗi bản vẽ. (không ghi thông tin cá nhân lên bài dự thi).
  • Thông tin kèm theo (ghi riêng, ngoài bản vẽ): Tên tác giả/ nhóm tác giả + ảnh chân dung 4 x 6 + ảnh chụp thực tế 1 phần công trình hoặc hợp đồng thực hiện dự án và tên đơn vị thiết kế, tên quốc gia cùng số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ.
  • Đối với sinh viên: Thông tin kèm theo (ghi riêng, ngoài bản vẽ): Cung cấp đầy đủ họ tên, lớp học, khóa học, địa chỉ trường học, tên giảng viên hướng dẫn và tên quốc gia của người dự thi cùng với 01 ảnh chân dung 4x6, số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc.
  • Bản scan chứng minh thư ( mặt trước & mặt sau ) hoặc trang đầu hộ chiếu có ảnh cá nhân
  • Hồ sơ gửi theo quy định của btc công bố trên website www.specgogreen.com (cả bản cứng và bản mềm).  

  Thời gian diễn ra cuộc thi

  • Nhận hồ sơ: Hạn chót 30/11/2018
  • Website chính thức: www.specgogreen.comkienviet.net
  • Xét chọn, chấm giải: 07,08/12/2018
  • Tổ chức công bố và trao giải, triển lãm kết quả: 12/01/2019

  Liên hệ ban tổ chức cuộc thi: