Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – 2018

 • Gia Lai
 • Từ ngày 09-11-2018 đến ngày 11-11-2018
 • Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – 2018

  Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng 11-2018 với tinh thần hướng đến sự cố kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

  Theo đó, sự kiện văn hóa “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018” dự kiến được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/11/2018, với sự tham gia của khoảng 1.200 nghệ nhân, diễn viên,…dựa trên nguồn kinh phí chủ yếu lấy từ nguồn xã hội hóa  và một phần hỗ từ ngân sách địa phương trên tinh thần đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

  Theo nội dung chương trình sự kiện du lịch tại Gia Lai, nhiều hoạt động sẽ được 5 tỉnh Tây Nguyên phối hợp tổ chức như:

  • Lễ hội đường phố (giao lưu, biểu diễn cồng chiêng)
  • Phục dựng một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của 11 dân tộc thiểu số tại chỗ
  • Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng
  • Tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm
  • Diễn xướng sử thi Tây Nguyên
  • Hội thảo về bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng
  • Triển lãm, trình diễn trang phục dân tộc... 

  Description: Lễ hội..

  Sự kiện Festival năm nay là một trong những hoạt động nhằm biểu dương giá trị Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên theo Chương trình Hành động nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này trong đời sống đương đại do Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch công bố năm 2006.

  Được biết, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày 15-11-2005. Sau Nhã nhạc cung đình Huế, đây là di sản thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu này.