Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về Cải cách hành chính năm 2018

 • Toàn quốc
 • Từ ngày 01-06-2018 đến ngày 30-10-2018
 • Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về Cải cách hành chính năm 2018

  Vừa qua Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động và tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”.

  Cuộc thi nhằm các mục đích sau:

  • Nâng cao vai trò, sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính
  • cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần xung kích, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại phục vụ tốt hơn cho những nhu cầu của người dân và tổ chức. 
  • Tạo môi trường và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
  • tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên đề xuất các ý kiến, tham vấn vào các vấn đề cải cách hành chính của nhà nước.

  Thời gian tổ chức cuộc thi

  • Thời gian gửi ý tưởng tham gia: từ tháng 6 đến hết ngày 30/10/2018.
  • Thời gian diễn ra vòng chung kết, trao giải: tháng 11/2018.

  Đối tượng dự thi

  • Đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi 18 – 35.
  • Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

  Nội dung ý tưởng sáng tạo

  • Các ý tưởng về cải cách hành chính trong các lĩnh vực: công tác tuyên truyền
  • Cải cách thể chế và thủ tục hành chính
  • Hiện đại hóa nền hành chính
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, việc làm
  • Tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
  • Cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

  Hình thức dự thi: Người dự thi có thể lựa chọn trong các hình thức dự thi sau:

  Ý tưởng trực tuyến

  • Tác giả đăng nhập vào Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam gồm website: www.ytuongsangtao.net  hoặc website:http://cchc.ytuongsangtao.net/ và ứng dụng di động: Sáng tạo trẻ (sau đây gọi chung là Cổng thông tin) để đăng ký ý tưởng dự thi. Các ý tưởng dự thi sẽ được bình chọn trực tiếp trên Cổng thông tin. Kết quả bình chọn ý tưởng xuất sắc mỗi tuần và tháng sẽ được thông báo trên Cổng thông tin. Căn cứ kết quả lượt bình chọn của mỗi ý tưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải tuần và tháng.

  Ý tưởng sáng tạo

  • Các tác giả đăng ký tham gia ý tưởng trực tuyến, gửi kèm file ý tưởng trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn đề, nội dung ý tưởng, giải pháp thực hiện, đề xuất) trên Cổng thông tin sẽ được tham gia tiếp phần thi ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng sẽ được chấm qua các vòng bởi Hội đồng giám khảo cuộc thi.

  Cuộc thi đã và đang thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia. Nội dung các bài dự thi đảm bảo tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Điều đó góp phần nâng cao giáo dục phát huy tính sáng tạo và phát triển nước nhà.

  Các đơn vị có thể tải Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi dưới đây.