Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi “Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu qua Internet năm 2018”

 • Quảng Nam
 • Từ ngày 02-04-2018 đến ngày 04-11-2018
 • Cuộc thi “Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu qua Internet năm 2018”

  Nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tạo động lực để cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia và chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng, giảm nhẹ tác động và rủi ro do biến đổi khí hậu. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam được giao chủ trì triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về biến đổi khí hậu qua Internet năm 2018”.

  Chủ đề cuộc thi “Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu qua Internet năm 2018”

  Thời gian diễn ra cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu:

  • Từ ngày 02/04/2018 đến 04/11/2018.
  • Cuộc thi tổ chức 4 kỳ, bao gồm: 03 kỳ thi tháng với thời gian là 1,5 tháng và 01 kỳ thi Chung cuộc với thời gian là 02 tháng.

  Đối tượng tham gia cuộc thi:

  • Các cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân là công dân Việt Nam.

  Hình thức cuộc thi:

  • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi trên mạng tại địa chỉ: http://duthi.quangnam.gov.vn.
  • Sau khi đã đăng ký, mỗi tài khoản được dự thi tối đa 3 lần và chỉ lấy điểm cao nhất trong các lần thi.

  Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc. Cần có sự quan tâm và phối hợp với các Ban, ngành có liên quan để đảm bảo cuộc thi mang lại hiệu quả quảng bá cao nhất.

  Truy cập vào đây http://quangnam.gov.vn/uploaded/thele.pdf để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan đến và thể lệ cuộc thi.