Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” năm 2018

 • Đắk Nông
 • Từ ngày 25-09-2018 đến ngày 10-12-2018
 • Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” năm 2018

  Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của tỉnh Đắk Nông về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, về vị trí vai trò của biển, đảo Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Vừa qua Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Đắk Nông, đã phối hợp với Quân cảng Sài Gòn tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam" năm 2018.

  Cuộc thi cũng nơi thể hiện niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc của mọi tầng lớp nhân dân.

  Đối tượng dự thi:

  -   Công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, lao động, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  Nội dung tìm hiểu:

  -   Các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển, đảo Việt Nam

  -   Những nội dung chính của "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"

  -   Luật biển Việt Nam năm 2013; Vai trò, vị trí và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam

  -   Chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

  -   Những thành tựu xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

  Cuộc thi tìm hiểu được tổ chức qua 3 vòng chính với thời gian diễn ra như sau:

  -   Vòng thi thử: Từ 09h00 ngày 25/9/2018 - 17h00 ngày 15/10/2018.

  -   Vòng thi trắc nghiệm cá nhân: Từ 10h00 ngày 15/10/2018 - 22h00 ngày 04/11/2018.

  -   Vòng thi tự luận: Từ ngày 25/11/2018 - 10/12/2018.

  -   Vòng thi chung kết xếp hạng và Lễ tổng kết, trao giải chung cuộc Cuộc thi: Dự kiến trong Quý 1/2019.

  Thông báo và thể lệ chi tiết cuộc thi tại đây.