Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet”

 • Nghệ An
 • Từ ngày 24-09-2018 đến ngày 22-10-2018
 • Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet”

  Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018.

  Việc tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông, nhận thức, ý thức tự giác về chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên.

   

  Bộ đề thi xem tại đây