Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

 • Toàn quốc
 • Từ ngày 01-06-2018 đến ngày 30-11-2018
 • Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

  Nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, góp phần đưa nội dung luật đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp vừa qua đã lựa chọn chủ đề pháp luật về tiếp cận thông tin để phát động và tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018.

  Mạng chia sẻ sự kiện Arichun xin thông tin đến tất cả các bạn đọc chi tiết thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018 như sau: 

  Đối tượng tham dự

  • Người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

  Phạm vi áp dụng cho cuộc thi pháp luật 2018

  • Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước.

  Nội dung cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018:

  • Cuộc thi thứ nhất: Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy
  • Cuộc thi thứ hai: Tìm hiểu quy định của pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em. Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi. Các biện pháp giám sát, giáo dục.
  • Cuộc thi thứ ba: Tìm hiểu quy định của Luật trẻ em, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật trợ giúp pháp lý, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
  • Cuộc thi thứ tư: Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
  • Cuộc thi thứ năm: Tìm hiểu quy định Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

  Cách thức đăng ký dự thi:

  • Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
  • Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).
  • Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi. Một phần thi online/1 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.
  • Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: www.http://pbgdpl.moj.gov.vn. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.
  • Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.
  • Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

  Cách thức thi, cách tính điểm:

  • Mỗi Cuộc thi có 10 câu hỏi, trong đó có 09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi.
  • Câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 09 câu hỏi (06 câu hỏi trực tiếp; 03 câu hỏi tình huống) về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề của Cuộc thi.
  • Câu hỏi phân loại: Tại câu số 10 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng  các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.
  • Cách tính điểm: Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.  
  • Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.
  • Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn.

  Thời gian tổ chức: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018 diễn ra làm 05 cuộc thi khác nhau

  • Cuộc thi lần thứ nhất: Tổ chức trong tháng 6, 7 năm 2018
  • Cuộc thi lần thứ hai: Tổ chức trong tháng 7, 8 năm 2018
  • Cuộc thi lần thứ ba: Tổ chức trong  tháng 8, 9  năm 2018
  • Cuộc thi lần thứ tư: Tổ chức trong tháng 9, 10 năm 2018
  • Cuộc thi lần thứ năm: Tổ chức trong tháng 10, 11 năm 2018
  • Mỗi Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi Cuộc thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

  Giải thưởng của cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Giải thưởng mỗi Cuộc thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

  • Giải nhất: 1.000.000 đồng/giải
  • Giải nhì: 700.000 đồng/giải
  • Giải ba: 500.000 đồng/giải
  • Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

  Thông tin liên hệ ban tổ chức cuộc thi

  Quyền tiếp cận thông tin của công dân (được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013)  là một quyền cơ bản của người dân và bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, bảo đảm sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người. Rất hoan nghênh tất cả các bạn gần xa hưởng ứng cuộc thi, ngoài các phần thưởng của ban tổ chức, đây cũng là cơ hội để các bạn nâng cao kiến thức, hiều biết về luật, chính sách của nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.