Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi “Thử Thách Khởi Nghiệp Của Năm” 2018-2019

 • Toàn quốc
 • Từ ngày 09-10-2018 đến ngày 13-11-2018
 • Cuộc thi “Thử Thách Khởi Nghiệp Của Năm” 2018-2019

  Cuộc thi “Thử Thách Khởi Nghiệp Của Năm” 2018-2019 do Total tổ chức hướng đến việc khuyến khích, trao thưởng cho những doanh nhân trẻ tại các quốc gia thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh và có dự án khởi nghiệp.

  Yêu cầu dự thi:

  • Người chủ của dự án/hoạt động kinh doanh không được vượt quá 35 tuổi.
  • Ứng viên tham dự phải có quốc tịch của quốc gia mà mình đăng ký tham dự.
  • Dự án có thể chỉ ở giai đoạn ý tưởng hoặc là một doanh nghiệp khởi nghiệp đã thành lập dưới hai năm trở lại đây.
  • Dự án phải đưa ra một giải pháp thông minh xoay quanh những vấn đề về sức khỏe cộng đồng, về an toàn, giáo dục, phổ cập hoặc những vấn đề khác ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương. 
  • Sáng tạo không cần phải mang tính cách mạng, khởi tạo ra một điều hoàn toàn mới hoặc tạo biến đổi toàn diện. Mà nó cũng có thể là một đổi mới mang tính thăng cấp, cải biến một công nghệ, một sản phẩm hoặc một dịch vụ có sẵn, hoặc ngay cả việc thay đổi một cách thức vận hành. 
  • Những dự án cho thấy được tính khả thi cao và có tiềm năng đem lại lợi ích cho cộng đồng trên diện rộng. 

  Giải thưởng và lợi ích

  -   3 Người chiến thắng

  • Hỗ trợ tài chính (tối thiểu 135.000.000 đồng)
  • Tiếp cận truyền thông (media, PR, mạng lưới quan hệ) 
  • Cố vấn chuyên môn 

  -   6 gương mặt xuất sắc trong từng khu vực

  • Người đạt giải cao nhất của từng quốc gia sau đó sẽ tiếp tục đọ sức để giành một trong số sáu giải thưởng của vòng “Grand Regional Winner”!

  -   Top Nữ Doanh nhân hàng đầu

  • Mạng lưới quan hệ
  • Đào tạo/Cố vấn

  Thời gian tổ chức cuộc thi:

  • Đăng ký: 09/10/2018 đến hết ngày 13/11/2018

  Nơi đăng ký