Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi thơ và truyện ngắn Bình Thuận năm 2018

 • Toàn quốc
 • Từ ngày 01-05-2018 đến ngày 30-11-2018
 • Cuộc thi thơ và truyện ngắn Bình Thuận năm 2018

  Nhằm hưởng ứng từ cuộc vận động sáng tác và công bố tác phẩm cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, vừa qua Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phát động và tổ chức cuộc thi thơ và truyện ngắn Bình Thuận năm 2018.

  Để nắm bắt rõ hơn về cuộc thi viết, mạng chia sẻ sự kiện trong cả nước Arichun xin thông tin chi tiết thể lệ cuộc thi sáng tác thơ và truyện ngắn Bình Thuận năm 2018 như sau:

  Cuộc thi nhằm mục đích:

  • Thúc đẩy hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, khuyến khích phong trào sáng tác của các tác giả chuyên và không chuyên trong tỉnh
  • Phát hiện những cây bút mới có khả năng sáng tác văn học tại địa phương
  • Tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu sáng tác giữa các tác giả trong và ngoài tỉnh.

  Đối tượng dự thi:

  • Mọi tác giả chuyên và không chuyên đang sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh đều được tham gia dự thi.

  Yêu cầu của cuộc thi viết:

  • Các tác phẩm dự thi không hạn chế về đề tài sáng tác.
  • Khuyến khích các tác phẩm viết về quê hương và con người Bình Thuận trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
  • Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thơ và truyện ngắn dự thi.
  • Tác phẩm dự thi phải được đánh máy trên giấy A4, là sáng tác mới chưa công bố dưới bất cứ hình thức nào.
  • Ban Tổ chức không nhận bài dự thi là: Trường ca, thơ trào phúng, thơ dịch, tiểu thuyết, tự truyện.
  • Các tác phẩm có chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận và sẽ được trả nhuận bút như các sáng tác khác

  Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm:

  • 02 giải nhất (mỗi giải 5 triệu đồng)
  • 04 giải nhì (mỗi giải 3 triệu đồng)
  • 06 giải ba (mỗi giải 2 triệu đồng)
  • 10 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng).

  Thời gian tổ chức cuộc thi viết 2018:

  • Thời gian nhận bài từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện và thời gian gửi email).
  • Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải vào ngày 19/2/2019 nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17  năm 2019.

  Nơi nhận tác phẩm dự thi:

  • Mọi tác phẩm xin gửi về Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận, số 06 Nguyễn Tri Phương - Phan Thiết - Bình Thuận
  • Email: vannghebinhthuan @gmail.com 
  • Ngoài bì thư hoặc chủ đề thư điện tử ghi rõ “Bài dự thi Cuộc thi thơ và truyện ngắn Bình Thuận năm 2018”.

  Cuộc thi nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, khuyến khích phong trào sáng tác của các tác giả chuyên và không chuyên trong tỉnh và đồng thời phát hiện những cây bút mới có khả năng sáng tác văn học, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu sáng tác giữa các tác giả trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa nền văn học tỉnh cũng như cả nước ngày càng đi lên trên con đường hội nhập sâu rộng với thời kỳ mới.