Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh 2018”

 • Tây Ninh
 • Từ ngày 01-06-2018 đến ngày 30-10-2018
 • Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh 2018”

  Nhằm mục đích phát huy tinh thần sáng tạo, thiết kế những vật phẩm lưu niệm làm quà tặng phục vụ công tác đối nội, cũng như đối ngoại. Đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh về quê hương, con người Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Cuộc thi "Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh" năm 2018.

  Dưới đây là thể lệ chi tiết cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh năm 2018:

  Đối tượng dự thi

  • Tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh
  • Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham dự thi.
  • Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi.

  Hình thức sản phẩm dự thi thiết kế vật phẩm lưu niệm:

  • Vật phẩm được thiết kế, chế tác, sản xuất hoàn chỉnh để làm quà lưu niệm, quà tặng mang ý nghĩa và thể hiện rõ nội dung.
  • Vật phẩm dự thi có thể là một sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập.
  • Kích thước vật phẩm tùy thuộc vào ý tưởng của tác giả, đảm bảo ý nghĩa và tính chất vật phẩm lưu niệm.
  • Vật phẩm đảm bảo các điều kiện: dễ đóng gói, vận chuyển, xách tay và an toàn cho sức khỏe.
  • Vật phẩm dự thi phải không có tranh chấp tác quyền.
  • Các tác phẩm dự thi phải khái quát, cô đọng được những nét đặc trưng nhất về quê hương con người Tây Ninh.
  • Có tính sáng tạo và tính nghệ thuật cao.

  Thời gian diễn ra cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm

  • Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Hết ngày 30.10.2018.
  • Thời gian chấm sơ khảo: Tháng 11.2018.
  • Thời gian trưng bày lấy ý kiến nhân dân: Tháng 12.2018.
  • Thời gian chung khảo và trao giải: Tháng 1.2019.

  Địa điểm tiếp nhận

  • Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
  • Số 139A, Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
  • Số điện thoại: 0276.381.8157.

  Hồ sơ tiếp nhận dự thi

  • Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);
  • Sản phẩm hoàn chỉnh;
  • Bản thuyết minh sản phẩm bao gồm: hình ảnh sản phẩm (ảnh in trên giấy và file ảnh), tên gọi sản phẩm, đặc điểm ý nghĩa, nội dung thuyết minh sản phẩm, tính năng sử dụng của sản phẩm, chất liệu, kích cỡ, màu sắc của sản phẩm…
  • Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả cùng tham gia)
  • Sản phẩm dự thi phải được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên ngoài ghi rõ: “Sản phẩm dự thi Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” và gửi đến Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.
  • Các tài liệu kèm theo sản phẩm được đựng trong một phong bì.

  Cơ cấu giải thưởng

  • Giải nhất: 01 giải, 50.000.000 đồng
  • Giải nhì: 02 giải, 20.000.000 đồng/giải
  • Giải ba: 03 giải, 15.000.000 đồng/giải
  • Giải khuyến khích: 10 giải, 2.000.000 đồng/giải

  Ghi chú:

  • Cuộc thi được gia hạn nộp lên ngày 30.10.2018
  • Mẫu đăng ký dự thi: Xem mẫu file
  • Văn bản thông báo tổ chức và thể lệ cuộc thi Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh xem tại đây.
  • Thông báo gia hạn: Xem thông báo

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI