Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi Sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018 -2019

 • Bình Định
 • Từ ngày 01-09-2018 đến ngày 15-12-2019
 • Cuộc thi Sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018 -2019

  Hưởng ứng chương trình cuộc vận động sáng tác và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 45 năm giải phóng Bình Định. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định tổ chức Cuộc thi Sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018 -2019.

  Đây là cuộc thi dành cho tất cả các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh thể hiện cái nhìn về quê hương đất nước, văn hóa cũng như lịch sử…qua các sáng tác thơ, truyện ngắn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu sáng tác giữa các tác giả trong và ngoài tỉnh.

  Đề tài cuộc thi Sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018-2019

  -   Không hạn chế về đề tài sáng tác.

  -    Ưu tiên những tác phẩm viết về quê hương và con người Bình Định.

  -   Về truyền thống văn hóa, lịch sử kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển kinh tế đất nước hiện nay.

  Thể loại tác phẩm dự thi:

  -  Thơ (Ban Tổ chức không nhận thơ dự thi thuộc các thể loại: Thơ Đường luật, Trường ca, Kịch thơ, Truyện thơ, Thơ trào phúng, Thơ phóng tác...)

  -  Truyện ngắn (dưới 5.000 từ).

  Quy định tác phẩm dự thi:

  -   Tác phẩm dự thi là những sáng tác mới, chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào, bất kỳ ở đâu, không có tranh chấp về bản quyền.

  -    Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự. 

  -   Tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt, đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên một mặt giấy.

  -   Dưới mỗi bài dự thi cần ghi rõ tên thật, địa chỉ, điện thoại và email (nếu có). Mỗi tác giả dự thi chỉ dùng một bút danh. 

  -   Tác phẩm dự thi đạt yêu cầu qua sơ khảo sẽ được chọn đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định, Ban biên tập có quyền biên tập tác phâm và tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định. 

  -   Ban Tổ chức không trả lại bản thảo dự thi.

  Cơ cấu giải thưởng cuộc thi: Có 02 hệ giải thưởng cho 2 thể loại Thơ và Truyện ngắn, chi tiết như sau: 

  • 1 giải A:  8.000.000 đ
  • 1 giải B:  5.000.000 đ
  • 1 giải C:  3.000.000 đ
  • Giải Khuyến khích mỗi giải 1.500.000 đ (chưa xác định số lượng).

  Thời gian tổ chức cuộc thi viết

  - Nhận tác phẩm đến hết ngày 15/12/2019.

  - Dự kiến tổng kết và trao Giải thưởng vào 31/3/2020.

  Nơi nhận tác phẩm dự thi:

  • Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định
  • Địa chỉ: số 103 Phan Bội Châu, thành Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Email: cuocthitruyenthobinhdinh2019@gmail.com.
  • Ngoài bì thư hoặc tiêu đề cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018-2019.

  Thông báo và thể lệ chi tiết cuộc thi: Tại đây