Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 2018”

 • Đà Nẵng
 • Từ ngày 01-08-2018 đến ngày 30-10-2018
 • Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 2018”

  Vừa qua Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018”, nhằm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.

  Sau đây mạng chia sẽ các sự kiện Arichun xin thông tin đầy đủ thể lệ cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018” như sau:

  Mục đích, yêu cầu của cuộc thi sáng tác kịch

  • Thông qua cuộc thi, phát hiện và lựa chọn các kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, để tạo nguồn cho việc dàn dựng và biểu diễn trong các hoạt truyền thông, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị để tổng hợp, hoàn chỉnh, xây dựng các hình thức tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
  • Mở rộng, tạo sân chơi văn hóa cho đông đảo các đối tượng dự thi, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật cho tất cả người dân; đa dạng chủ đề, góc nhìn và cách thức tuyên truyền
  • Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
  • Cuộc thi được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao, thu hút được đông đảo các đối tượng tham gia

  Nội dung cuộc thi của cuộc thi sáng tác kịch 2018

  • Tên gọi: Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng 2018”.
  • Thời gian tổ chức cuộc thi: từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2018
  • Đơn vị Tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.
  • Đối tượng dự thi: Tất cả công dân ViệtNamtừ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Chú ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi.

  Hình thức dự thi

  • Chủ thể tham gia sáng tác: Có thể dự thi theo cá nhân hoặc nhóm.
  • Thể loại kịch bản: tiểu phẩm hài, kịch nói, kịch dân ca, hoạt cảnh, tấu hài (với độ dài kịch bản không quá 15-20 phút/01tiểu phẩm thời lượng dàn dựng biểu diễn).
  • Số lượng tham gia: Mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm dự thi không quá hai (02) kịch bản tiểu phẩm.

  Yêu cầu tiểu phẩm dự thi: Các kịch bản tiểu phẩm dự thi phải đảm bảo là những tác phẩm mới, chưa công bố, dàn dựng và biểu diễn dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó:

  • Nội dung: Phản ánh chân thực, đa dạng những vấn đề liên quan đến nếp sống văn minh đô thị như: ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng, văn hóa ứng xử trong gia đình, ở cộng đồng dân cư, văn hóa học đường, văn minh thương mại…
  • Nghệ thuật: Kịch bản giàu chất văn học, cấu trúc kịch bản logic, phương pháp nghệ thuật biên kịch sáng tạo mới lạ nhưng vẫn giữ được đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật sân khấu; hấp dẫn đối với khán giả, thể hiện rõ chức năng giáo dục dự báo, định hướng, thẩm mỹ, giải trí…
  • Tác phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; ngôn ngữ kịch trong sáng và có tính nhân văn.

  Thủ tục và trình tự dự thi

  • Cá nhân hoặc nhóm dự thi đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu đính kèm) kèm theo kịch bản nội dung tiểu phẩm dự thi qua địa chỉ email: thuongmt@danang.gov.vn
  • Hoặc gửi bằng đường bưu điện qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao, 24 Trần Phú, Tp Đà Nẵng. Điện thoại 0236.3832253. Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ bài dự thi “Tiểu phẩm Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.
  • Nội dung kịch bản (đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman) về Sở Văn hóa và Thể thao từ ngày 01/8/2018 đến trước ngày 30/11/2018.

  Giải thưởng cuộc thi sáng tác kịch 2018 tại Đà Nẵng

  • 01 giải Nhất: 15 triệu vnđ
  • 02 giải Nhì: 10 triệu vnđ
  • 03 giải Ba: Mỗi giải 7 triệu vnđ
  • 04 giải Khuyến khích: Mỗi giải 5 triệu vnđ

  Thời gian tổ chức cuộc thi sáng tác

  • Nhận đăng ký tham gia dự thi: 01/8/2018 đến 30/10/2018
  • Chấm kịch bản: Từ ngày 01/11/2018 đến 15/11/2018
  • Công bố kết quả và Lễ trao giải thưởng: 18/11/2018

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018”. Rất hoan nghênh các bạn gần xa tham dự cuộc thi nhằm góp phần nâng cao đời sống văn minh và hình ảnh Đà Nẵng torng mắt bạn bè trong và ngoài nước.