Phân Loại
Địa điểm
Thể loại
Diễn ra từ ngày

Cuộc thi Báo chí “Ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình” năm 2018.

 • Ninh Bình
 • Từ ngày 01-11-2018 đến ngày 10-11-2018
 • Cuộc thi Báo chí “Ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình” năm 2018.

  Vừa qua Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn phối hợp với Hội Nhà Báo Ninh Bình tổ chức và phát động cuộc thi Báo chí năm 2018 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình”.

  Sau đây là thể lệ cuộc thi báo chí Ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2018:

  Đối tượng dự cuộc thi báo chí 2018:

  - Tất cả mọi công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài tỉnh.

  Nội dung cuộc thi năm 2018:

  • Thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới, hình thức sản xuất tiên tiến.
  • Phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân có những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hay trong việc ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
  • Phản ánh thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp, đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật trong việc ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Điều kiện đăng ký và tiêu chuẩn tác phẩm dự thi

  • Tác phẩm dự thi phải có nội dung bảo đảm tính trung thực, người thật, việc thật, không hư cấu và không vi phạm các quy định của pháp luật.
  • Các thể loại tác phẩm báo chí dự thi gồm: Phim tài liệu, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi nhanh, ghi chép, bài báo, ảnh báo chí.
  • Tác phẩm viết bằng tiếng Việt, xúc tích, ngôn ngữ trong sáng, ngắn gọn, dễ hiểu.
  • Mỗi tác phẩm báo in, báo điện tử không quá 3 kỳ, mỗi kỳ bài viết không quá 2.000 từ
  • Mỗi tác phẩm phát thanh, truyền hình thời lượng không quá 15 phút.
  • Tác phẩm ảnh đơn và phóng sự ảnh: từ 01đến 05 ảnh ( không chấp nhận dự thi ảnh đã được chỉnh sửa qua photoshop).
  • Các tác phẩm dự giải phải được đăng, phát từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018.
  • Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.
  • Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả, hoặc nhóm tác giả.
  • Tác giả, nhóm tác giả dự thi nhiều tác phẩm nếu đạt giải sẽ nhận 01 giải thưởng cao nhất.
  • Các tác phẩm báo chí đã dự thi đạt giải của cuộc thi khác không được dự thi ở cuộc thi này.

  Giải thưởng của cuộc thi tại Ninh Bình 2018: Mỗi thể loại có cơ cấu giải thưởng như sau:

  - Báo in

  • 01 giải A: 5.000.000 đ/giải
  • 01 giải B: 4.000.000 đ/giải
  • 02 giải C: 2.000.000 đ/giải
  • 02 giải KK: 1.000.000 đ/giải

  - Truyền hình

  • 01 giải A: 7.000.000 đ/giải
  • 01 giải B: 5.000.000 đ/giải
  • 02 giải C: 3.000.000 đ/giải
  • 02 giải KK: 2.000.000đ/giải

  -  Phát thanh

  • 01 giải A: 5.000.000 đ/giải
  • 01 giải B: 4.000.000 đ/giải
  • 02 giải C: 2.000.000 đ/giải

  -  Báo Điện tử

  • 01 giải A: 5.000.000 đ/giải
  • 01 giải B: 4.000.000 đ/giải
  • 02 giải C: 2.000.000 đ/giải

  -  Ảnh báo chí: (dự thi ở 2 loại hình là báo in và báo điện tử, có thể là ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh)

  • 01 giải A: 3.000.000 đ/giải
  • 01 giải B: 2.000.000 đ/giải
  • 02 giải C: 1.000.000 đ/giải

  Giải thưởng gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải;

  Yêu cầu quy cách giử tác phẩm dự thi

  • Các tác phẩm báo in dự thi thì cắt tác phẩm dán vào giấy khổ A4, để lề rộng.
  • Các tác phẩm báo Điện tử: copy tác phẩm vào giấy A4 (đề rõ đường linh), có chứng nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).
  • Các tác phẩm phát thanh, truyền hình: tác giả gửi văn bản lời bình kèm theo đĩa CD hoặc VCD ghi hình (mỗi đĩa 01 tác phẩm).
  • Các tác phẩm ảnh báo chí: Gửi ảnh màu (khổ 12x 18 cm) kèm theo bản photo tác phẩm ảnh đã được cơ quan báo chí sử dụng (đối với báo in); Báo điện tử copy tác phẩm vào giấy A4 (đề rõ đường linh), có chứng nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).

  Thời gian diễn ra cuộc thi:

  • Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 10/11/2018.

  Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

  • Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình - số 16, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
  • Các tác phẩm dự thi phải ghi rõ: họ và tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ, tên cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm; thể loại tác phẩm; ngày, tháng, năm đăng, phát tác phẩm.
  • Điện thoại: 0229.3876.241.

  Ban tổ chức cuộc thi nhiệt liệt kêu gọi sự tham gia, đóng góp của các bạn gần xa tham dự cuộc thi. Thành công của hoạt động của Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Hội Nhà Báo Ninh Bình không thể thiếu sự đóng góp năng nổ, nhiệt tình của các bạn, đồng thời chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp của Tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển.